Som kund hos Wheelit AB har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan enligt distansavtalslagen. Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten. Meddela oss senast 14 dagar efter mottagande av din produkt, om du vill utnyttja ångerrätten.

Ångerrätten tillåter konsumenten att öppna förpackningen och prova varan.
Ångerrätten gäller dock inte om konsumenten ändrat eller skadat produkten på något sätt.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
Ångerrätten kan inte utnyttjas i de fall varan reparerats mot garanti.

Du bekostar själv returfrakten tillbaka. Varan bör returneras i eller tillsammans med sin originalförpackning. Eventuella transportskador debiteras dig som kund. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen till dess att vi mottagit den. Glöm inte att bifoga följesedel/faktura. Detta påskyndar hantering av ditt ärende väsentligt. Om varan inte återsänds inom två veckor efter mottagen retursedel kommer rätten att reklamera varan upphävas. Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter att vi återfått varan och godkänt dess skick. Godkänns inte produktens skick, dvs produkten är skadad eller fungerar inte som den skall, reserverar vi oss för returavgift för eventuell värdeminskning.