Garantier / Villkor

Garantier / Villkor

Wheelit AB arbetar efter samma garantivillkor som övriga aktörer i branschen tolkade ur konsumentköplagen när det gäller lek- och tävlingsfordon (icke vägregistrerade fordon).

Vi vill nedan så tydlig som möjligt beskriva dessa villkor för att inga missförstånd skall uppstå.

Fordon som är avsedda för lek- och tävlingsverksamhet och som endast får framföras på tävlingsbana eller annat avhyst område förväntas utsättas för så hårt slitage att någon garanti inte kan lämnas efter det att fordonet tagits i bruk. Detta gäller för samtliga fordon i segmentet, oberoende av fabrikat eller prisklass.

På alla lek- och tävlingsfordon lämnas dock en funktionsgaranti. Funktionsgarantin innebär att vi garanterar att varan är hel, komplett och fullt fungerande vid leverans. Efter det att fordonet tagits i bruk upphör denna garanti att gälla och kunden får därefter bekosta eventuella reservdelar och reparationer själv.

När du tagit emot ditt fordon är det därför mycket viktigt att du kontrollerar att allt fungerar som det ska och att ingenting är trasigt eller felaktigt. Skulle fel eller brister upptäckas skall detta omgående anmälas till oss. Detta skall göras innan fordonet tas i bruk. Om köpt produkt eller ersättningsprodukt inte hämtas ut eller inte tillåts levereras kommer vi att debitera kunden fraktkostnaden.

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står butiken för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i väsentligen oförändrat skick med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig. Om den felaktiga varan inte återsänds inom två veckor efter mottagen retursedel kommer rätten att reklamera varan upphävas. Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter att vi återfått varan och godkänt dess skick. Godkänns inte reklamationen kommer produkten att skickas tillbaka till köparen och återbetalningen utebli. Vägrar köparen ta emot varan kommer fraktkostnaden debiteras kunden.