Vi på Wheelit AB har ambitionen att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köpevillkor. Vid frågor kontakta oss gärna.

 

Priser

Alla priser är i SEK inkl moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning. Eventuella fraktkostnader redovisas innan kunden bekräftar köpet.

 

Beställning

Alla beställningar sker via denna butik på Internet. Vi accepterar ej beställningar via telefon, fax eller vanlig e-post.

 

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, på engelska kallad GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PuL från och med den 25 maj 2018. Detta innebär ett förbättrat skydd för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

På vår webbplats Wheelit.se behandlar vi personuppgifter om dig för att på så vis kunna ge dig så bra service som möjligt. Personuppgifter som samlas in sker när du besöker vår webbplats eller genomför ett eller köp.

När du handlar på vår webbplats samlar vi in vissa data såsom kunduppgifter, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt finansiell information. Detta för att leverans ska kunna ske till dig men också för att kunna följa lagmässiga krav eller ta hand om framtida service gentemot dig som kund.

Dina uppgifter kommer aldrig att säljas eller offentliggöras till tredje part utan ditt samtycke, utan kommer enbart förmedlas till partners som har rätt att behandla dina uppgifter i samband med leverans och betalning.

I samband med ett köp lagras dina identitet- och transaktionsuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Du har som kund rätt att få insikt i vilka personuppgifter vi har lagrade om dig samt vad de används till.

Om dina uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade och även kompletterade om de är ofullständiga. Du har även rätt att få dem borttagna helt och hållet när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlats in.

 

Betalning

På Wheelit.se kan du välja mellan flera olika betalningsmetoder. Välj den metod och leverans som passar dig bäst när du kommer till kassan, innan du bekräftar köpet. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

 

Säkerhet

Att genomföra en beställning i annans namn är ett allvarligt brott som dels kan klassas som urkundsförfalskning (på elektronisk väg signerar beställningen i någon annans namn) och dessutom bedrägeri (eftersom man utger sig för att vara någon annan). Straffskalan för nämnda brott är böter eller fängelse i högst 2 år. Därav loggar vi din ip-adress vid beställning för att kunna överlämna nödvändig information vid en eventuell polisanmälan.

 

Betalningsalternativ

Kortbetalning:

Vi accepterar de vanligaste betalkorten t ex Visa och Mastercard. Kortbetalningen sker över en säker uppkoppling med SSL-kryptering.

 

Faktura:

Betalning mot faktura med 14 dagars betalningsvillkor erbjuds i samarbete med Klarna AB. Faktura gäller både privatperson och företag. Leverans mot faktura kan endast ske till beställarens folkbokförda adress. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% per månad + gällande referensränta.

 

Delbetalning:

Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Klarna AB.

 

Fraktavgift

Fraktkostnaden är inkluderade i samtliga produktpriser. Vid behov av reservdelar inkluderas även frakt.

I de fall där kunden inte tar emot sin sändning och den returneras tillbaka av transportföretaget till Wheelit AB debiteras kunden frakt och returfrakt.

 

Leverans

Vi arbetar konstant för att upprätthålla en så kort leveranstid som möjligt. Beställningar packas och skickas onsdag varje vecka. Transporttiden är därefter i regel enbart 7-9 arbetsdagar. Vid hög orderingång kan dock leveranstiden vara 9-11 arbetsdagar efter mottagande av din order. Avvikelser eller ytterligare transporttid kan även tillkomma om leverans sker till öar eller platser där daglig godstrafik ej är möjlig. Mottager du inte din order efter 11 arbetsdagar ber vi dig kontakta oss på kundservice@wheelit.se

Önskas leveransadressen ändras efter skickad beställning kommer vi att fakturerar er en ändringskostnad på 599 kr samt eventuell ny fraktkostnad. Detta beror på att transportören tar ut en avgift/ny frakt mot oss samt den extra administration det orsakar oss.

 

Transportskada

Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till speditören. Därefter kan du kontakta oss för vidare information.

 

Reklamation

Wheelit AB arbetar efter samma garantivillkor som övriga aktörer i branschen tolkade ur konsumentköplagen när det gäller lek- och tävlingsfordon (icke vägregistrerade fordon).

Vi vill nedan så tydlig som möjligt beskriva dessa villkor för att inga missförstånd skall uppstå.

Fordon som är avsedda för lek- och tävlingsverksamhet och som endast får framföras på tävlingsbana eller annat avhyst område förväntas utsättas för så hårt slitage att någon garanti inte kan lämnas efter det att fordonet tagits i bruk. Detta gäller för samtliga fordon i segmentet, oberoende av fabrikat eller prisklass.

På alla lek- och tävlingsfordon lämnas dock en funktionsgaranti. Funktionsgarantin innebär att vi garanterar att varan är hel, komplett och fullt fungerande vid leverans. Efter det att fordonet tagits i bruk upphör denna garanti att gälla och kunden får därefter bekosta eventuella reservdelar och reparationer själv.

När du tagit emot ditt fordon är det därför mycket viktigt att du kontrollerar att allt fungerar som det ska och att ingenting är trasigt eller felaktigt. Skulle fel eller brister upptäckas skall detta omgående anmälas till oss. Detta skall göras innan fordonet tas i bruk. Om köpt produkt eller ersättningsprodukt inte hämtas ut eller inte tillåts levereras kommer vi att debitera kunden fraktkostnaden.

Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en felaktig eller skadad vara står butiken för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i väsentligen oförändrat skick med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

Om den felaktiga varan inte återsänds inom två veckor efter mottagen retursedel kommer rätten att reklamera varan upphävas. Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter att vi återfått varan och godkänt dess skick. Godkänns inte reklamationen kommer produkten att skickas tillbaka till köparen och återbetalningen utebli. Vägrar köparen ta emot varan kommer fraktkostnaden debiteras kunden.

 

Ångerrätt

Som kund hos Wheelit AB har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan enligt distansavtalslagen. Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten. Meddela oss senast 14 dagar efter mottagande av din produkt, om du vill utnyttja ångerrätten.

Ångerrätten tillåter konsumenten att öppna förpackningen och prova varan.
Ångerrätten gäller dock inte om konsumenten ändrat eller skadat produkten på något sätt.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
Ångerrätten kan inte utnyttjas i de fall varan reparerats mot garanti.

Du bekostar själv returfrakten tillbaka. Varan bör returneras i eller tillsammans med sin originalförpackning. Eventuella transportskador debiteras dig som kund. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen till dess att vi mottagit den. Glöm inte att bifoga följesedel/faktura. Detta påskyndar hantering av ditt ärende väsentligt. Om varan inte återsänds inom två veckor efter mottagen retursedel kommer rätten att reklamera varan upphävas. Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter att vi återfått varan och godkänt dess skick. Godkänns inte produktens skick, dvs produkten är skadad eller fungerar inte som den skall, reserverar vi oss för returavgift för eventuell värdeminskning.

 

Force Majeure

Butiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

 

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

Vi förbehåller oss rätten till att ändra priser på produkter utan föregående avisering.